EFOP-1.3.9-17-2017-00035 Pályázat

  •  
  •  
  •  

Müvészeti ágakhoz köthetö foglalkozások megtartása, csoportok müködtetése

Sporttevékenységek

Tanórán kívüli kompetencia fejlesztö tevékenységek

Egészséges életmódra neveléshez köthetö tevékenységek

 

Természetismerethez, környezeti felelösségvállalás elmélyítéséhez köthetö tevékenységek