Az iskola bemutatása

  •  
  •  
  •  

Visonta község általános iskolája, a Visontai Szent-Györgyi Albert Általános iskola 1993-ig az Abasári Általános Iskola tagiskolájaként működött. Az alsó tagozatos visontai diákok tanultak itt helyben, a felső tagozatos tanulók Abasárra jártak át.

1993-ban önálló intézményként kezdte meg az új életét az iskola, felújítva és kibővítve új épületszárnnyal, és több modern felszereltségű tanteremmel a felső tagozatos diákok számára is. Az iskola épületét és berendezéseit azóta is folyamatosan karbantartja és fejleszti a községi önkormányzat. Jelenleg minden tantermünkben található legújabb típusú Cleverboard interaktív tábla. Bejáró tanulóink nagy részét iskolabusz szállítja Visontára.

2013. január 1-től iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett, működtetője a község önkormányzata maradt. Iskolánk nyolcosztályos általános iskolaként működik. Tanulóink létszáma jelenleg 112 fő, és ez a létszám fokozatosan nő.

Iskolánk tanulóit támogatja az 1994 óta működő Kisherceg Alapítvány a Visontai Gyermekekért.

Pedagógiai programunk specialitásai

Az iskolahasználók igényei, a helyi adottságaink és feltételeink alapján 8. évfolyam végére a következő speciális felkészítéseket nyújtjuk a gyerekeknek:

Informatika oktatás

Tananyagának elsajátításához a kötelező számítástechnikai órákat, s ezek ismeretanyagára építve a tanórán kívüli foglalkozásokat vesszük igénybe.

Alapfokú úszásoktatás három úszásnemben (mell-, gyors- és hátúszás)

A kötelező tanórai időkeretet használjuk fel az ismeretek megszerzéséhez a helyi sportcsarnok uszodájában.

Tanulásmódszertan oktatás

Minden évfolyamon a mindenkori éves munkatervben rögzített prioritások figyelembe vételével tanulásmódszertan oktatásban részesítjük tanulóinkat. Ezeken az órákon a tanulás hogyanjának, technikájának a megismertetése a fő cél, melynek segítségével elősegítjük a diákok tanulási folyamatának hatékonyságát, nagyobb sikerélményhez juttatjuk őket, ezzel is fokozva tanulási kedvüket, eredményesebb előmenetelt biztosítva.

Az idegen nyelv oktatásáról

Egy idegen nyelv tanulása 4. évfolyamtól kötelező. Már 1. osztálytól lehetősége van a tanulóknak, hogy ismerkedjenek az idegen nyelvvel. 5. osztálytól kezdve heti négy órában tanulhatják azt.

Iskolánk erőssége a személyközpontú nevelő-oktató munka eredményeként minden tanulónk egyéni bánásmódban részesül.