•  
  •  
  •  

Nagyon sajnálom, hogy a márciusra meghirdetett Iskolacsalogató programunkat nem tarthattuk meg, és így nem találkozhattunk személyesen itt az iskolában. A leendő első osztályos tanító néni, Panyikné Király Szilvia nevében is mondhatom nagyon vártuk, hogy megismerkedhessünk, megmutathassuk az iskolát.

Tekintettel a jelenlegi helyzetre a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozás az eddigiektől eltérő módon történik. Ehhez szeretnék egy kis segítséget nyújtani.

Iskolánkba a beiratkozás második szakaszában, 2020. április 28. és május 15. között van lehetőség.

A beiratkozás lehetséges módjai:

  1. Elektronikus úton történő jelentkezéssel:

A beiratkozási folyamatot, illetve a felvétel megerősítését a KRÉTA rendszer e- Ügyintézés felületen végezhetik: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Arra is van lehetőség, hogy e-mailben jelezzék beiratkozási szándékukat a visonta.iskola@gmail.com címen. Ebben az esetben adják meg a kötelező alapadatokat (gyermek neve, születési helye, ideje, édesanyja neve, állandó lakcíme vagy tartózkodási helye, törvényes képviselő neve, telefonszáma).

Az emberi erőforrások minisztere által hozott 7/2020. (III.25.) határozata alapján Önnek lehetősége van arra, hogy az általános iskolai beiratkozáskor bemutatandó dokumentumok, illetve a beadandó nyilatkozatok eredeti aláírt példányait csupán a 2020/2021. tanév első napján nyújtsa be az általános iskola részére.

Az e- Ügyintézés modul bemutató videói segítséget nyújthatnak az online beiratkozáshoz.

E- Ügyintézés – BÁI – Beiratkozás általános iskolába KRÉTA hozzáféréssel:

 

E- Ügyintézés – BÁI – Beiratkozás általános iskolába KRÉTA hozzáférés nélkül:

 

Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

  1. Személyes megjelenéssel, papír alapon történő adminisztrációval:

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8:00-14:30 óráig van lehetőség a 37/360-087/142 melléken egyeztetett időpontban. Nyomatékosan megkérném Önöket, hogy a telefonon egyeztetett időpontban pontosan maszkot és gumikesztyűt viselve jelenjenek meg iskolánkban.

Személyes ügyintézés keretében az iskolának kell rögzítenie a szükséges adatokat a KRÉTA Beiratkozás felületén. Ebben az esetben a szülőnek a beiratkozáshoz szükséges valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot be kell mutatnia, illetve át kell adnia az intézményi ügyintézőnek.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  1. május 21-ig a felvételi listák véglegesítésének és lezárásának meg kell történnie.

Az intézmény vezetője a gyermek felvételéről értesítést küld az Oktatási Hivatal, valamint a felvett gyermek szülője részére. Nem körzetes tanuló felvétele esetén az intézmény értesíti a felvételről a tanuló lakóhelye szerinti körzetes iskolát is.

Ha a beiratkozással kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, a fent megadott telefonszámon keresse az intézményünket.

Visonta, 2020. április 22.

Tisztelettel:                 Sándor Emőke s.k.
intézményvezető